Stori Pobl - Llyfr Cyntaf am Ddynoliaeth - Catherine Barr, Steve Williams

Stori Pobl - Llyfr Cyntaf am Ddynoliaeth - Catherine Barr, Steve Williams

£6.99Price

Mae tîm ysgrifennu The Story of Space a The Story of Life yn cyflwyno'r llyfr cyntaf am y byd dynol ar gyfer plant ifanc, gan edrych ar sut y mae'r bod dynol wedi esblygu ac ar hanes y ddynoliaeth hyd at heddiw. Addasiad Cymraeg gan Siân Lewis o The Story of People gan Catherine Barr a Steve Williams.

The team behind The Story of Space and The Story of Life present a first book about the human world for very young children, looking at how humans evolved and the history of humanity up to the present day. A Welsh adaptation by Siân Lewis of The Story of People by Catherine Barr and Steve Williams.