Stori Dyfeisiau - Catherine Barr, Steve Williams

Stori Dyfeisiau - Catherine Barr, Steve Williams

£6.99Price

Mae tîm ysgrifennu The Story of Space, The Story of Life a The Story of People yn cyflwyno'r llyfr cyntaf am ddyfeisiadau dynol ar gyfer plant ifanc, o ddyfeisio'r olwyn hyd at y we fyd eang! Addasiad Cymraeg gan Siân Lewis o The Story of Inventions gan Catherine Barr a Steve Williams.

The team behind The Story of Space, The Story of Life and The Story of People present a first book about human inventions for very young children, from the invention of the wheel through to the world wide web! A Welsh adaptation by Siân Lewis of The Story of Inventions by Catherine Barr and Steve Williams.