Helpwch eich Plentyn / Help Your Child: Deall Geiriau / Understanding Words

Elin Meek

 

Cyfrol addysgiadol ddarluniadol o bosau a gweithgareddau difyr i gynorthwyo plant i ddeall, darllen a sillafu geiriau Cymraeg, gyda chyfieithiad Saesneg o'r testun ar gyfer rhieni di-Gymraeg sy'n dymuno helpu eu plant i gyflawni'r ymarferion; i blant 5-6 oed. Argraffwyd gyntaf Ebrill 2004.

An illustrated educational volume of puzzles and entertaining activities to assist children to understand, read and spell Welsh words, with an English translation of the text for the use of non Welsh-speaking parents wishing to help their children to complete the exercises; for children aged 5-6 years. First published April 2004.

 

Helpwch eich Plentyn / Help Your Child: Deall Geiriau / Understanding Words

£4.99Price
     

    07976234176

    ©2020 by Croeso Cynnes. Proudly created with Wix.com