Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Creu Brawddegau/Forming Sentences

Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Creu Brawddegau/Forming Sentences

£4.99Price

Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Creu Brawddegau/Forming Sentences

Elin Meek

 

Cyfrol fywiog, ddarluniadol llawn i hybu a datblygu llythrennedd plant yn cynnwys ymarferion gwerthfawr a diddorol i'w cynorthwyo i ffurfio brawddegau, gyda chanllawiau yn Saesneg ar gyfer rhieni sy'n dymuno helpu eu plant; i blant 6-8 oed. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2005.

A lively, fully illustrated volume prepared to promote and develop children's literacy comprising valuable and interesting exercises to assist them to form sentences, with guides in English for parents who wish to help their children; for children aged 6-8 years. New edition; first published in 2005.

 

ISBN: 9781843233541 (1843233541)

Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2019
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul

Darluniwyd gan Graham Howells

Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1

Fformat: Clawr Meddal, 297x210 mm, 48 tudalen

Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)