Helpwch eich Plentyn / Help Your Child: Adnabod Llythrennau

Helpwch eich Plentyn / Help Your Child: Adnabod Llythrennau

£4.99Price

Helpwch eich Plentyn / Help Your Child: Adnabod Llythrennau / Learning About Letters

Elin Meek

 

Cyfrol addysgiadol ddarluniadol o bosau a gweithgareddau difyr i gynorthwyo plant i ddeall, darllen a sillafu geiriau Cymraeg, gyda chyfieithiad Saesneg o'r testun at ddefnydd rhieni di-Gymraeg sy'n dymuno helpu eu plant i gyflawni'r ymarferion; i blant 4-5 oed. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2004.

An illustrated educational volume of puzzles and entertaining activities to assist children to understand, read and spell Welsh words, with an English translation of the text for the use of non Welsh-speaking parents wishing to help their children to complete the exercises; for children aged 4-5 years. New edition; first published in 2004.