Cardiau Cofnod Blwyddyn Cyntaf Babi

Cardiau Cofnod Blwyddyn Cyntaf Babi

£20.00Price

Cardiau Cofnod Blwyddyn Cyntaf Babi gan Bwnis Bach

 

46 o gardiau llawn lliw a llun i greu atgofion annwyl o flwyddyn gyntaf eich babi (yn cynnwys cerdyn cipolwg a chlawr)

Mae lle ar bob cerdyn i ysgrifennu dyddiad, manylion neu/a geiriau o'ch dewis chi.

- 2 gerdyn i gofnodi manylion geni a dychwelyd gartre'.

- 13 cerdyn wythnos/misol hyd at flwydd oed.

- 27 cerdyn cerrig milltir.

- 1 cerdyn geiriau cyntaf.

- 1 cerdyn diolch.

 

 

46 colourful and eye-catching cards to capture the precious moments of your baby's first year (including a taster card and cover)

There is space on each card to write the date, details or/and words of your choice.

- 2 cards documenting the birth and arriving home.

- 13 week/monthly cards up until a year old.

- 27 milestone cards.

- 1 first words card.

- 1 thank you card.