Calendr Teulu 2021 gan Heledd Owen (maint A3)

Calendr Teulu 2021 gan Heledd Owen (maint A3)

£20.00Price

Dyma galendr perffaith i'ch helpu i drefnu eich amser a chofio dyddiadau pwysig.

Maint - A3 (297x420mm) i deuluoedd prysur!
Argraffwyd ar bapur 250gsm 'uncoated' gyda chlawr 350gsm.
Wedi'i rwymo a gwifren yn barod i'w hongian o fachyn ar eich wal.
Yn seiliedig ar baentiadau gouache gwreiddiol Heledd.
Colofnau ar gyfer hyd at bump o bobl i drefnu'r mis - perffaith i weld pwy sy'n lle pa bryd.

 

The perfect Welsh language Family Calendar to help you organise your time and remember important dates.

Size - A3 (297x420mm) for busy families!
Printed onto 250gsm uncoated paper with a 350gsm cover.
Wire bound ready to hang on a hook.
Based on Heledd's original gouache paintings.
Columns for up to five people to organise the month - perfect to see who's where and when.